Khảo sát

Voucher 120k sẽ được gửi về email của khách hàng (có thể nằm trong mục quảng cáo, spam).
Voucher có giá trị đến 31/12/2020, và được sử dụng trên website, fanpage, tại cửa hàng.
Hướng dẫn sử dụng voucher: https://giaycaogot.com/ho-tro/huong-dan-su-dung-voucher/