Trinnie shoes thương hiệu giày cao gót duy nhất sánh bước cùng Kim Duyên trên sàn đấu sắc đẹp quốc tế Miss Universe 2021.

Trinnie Shoes & Miss Universe 2021 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Trinnie 1
Trinnie Shoes & Miss Universe 2021 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Trinnie 3
Trinnie Shoes & Miss Universe 2021 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Trinnie 5
Trinnie Shoes & Miss Universe 2021 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Trinnie 7
Trinnie Shoes & Miss Universe 2021 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Trinnie 9
Trinnie Shoes & Miss Universe 2021 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Trinnie 11
Trinnie Shoes & Miss Universe 2021 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Trinnie 13
Trinnie Shoes & Miss Universe 2021 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Trinnie 15
Trinnie Shoes & Miss Universe 2021 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Trinnie 17
Trinnie Shoes & Miss Universe 2021 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên Trinnie 19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button